Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden MMZ bestaat uit vrijwilligers die zich actief inzetten om het beschikbare vermogen van de Stichting zo optimaal mogelijk ten goede te laten komen aan de verschillende doelen die de stichting heeft. Daarbij levert ieder bestuurslid vanuit zijn of haar specifieke persoonlijkheid, kennis en ervaring een bijdrage aan het geheel van beleid en uitvoering daarvan. Voor die uitvoering maken we gebruik van een extern bureau, dat ons bijstaat in administratie en secretariaat.
Het beleid dat het bestuur opstelt staat vermeld in ons beleidsplan dat steeds geactualiseerd wordt. De meest recente versie vindt u hier.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur vergadert! Met de klok mee: Magda, Tilly, Marjan, Magda, Conny, Anneke, Tilly, Magda, Marjan, Richard, Marjan, Anneke

Magda van Hoyweghen
Het bestuur van de Stichting Vrienden MMZ heeft een direct lijntje met het District van de Medische Missiezusters in Nederland en België. Die verbinding wordt gemaakt door zuster Magda van Hoyweghen, die al een aantal jaren in ons bestuur zit. Zij heeft meer dan 20 jaar in Afrika gewerkt als chirurg en senior chirurg en kent de gezondheidsproblematiek daar uit eigen ervaring. Daarnaast heeft ze zeer ruime ervaring in bestuursfuncties binnen MMZ, zowel in Nederland en België als in de Society. Magda vertegenwoordigt het District bij de keuzes die we maken voor de ondersteuning van projecten buiten MMZ.

Conny Zijlstra
Als voorzitter van het bestuur van de stichting heeft Conny de afgelopen periode de veranderingen die nodig waren begeleid. Na jarenlang als consultant en projectmanager werkzaam geweest te zijn, kon zij die ervaring nu gebruiken voor deze activiteiten. Zij hoopt de komende jaren de transitie van de stichting naar een vermogensfonds te mogen meemaken en haar rol daarin te mogen spelen.

Anneke de Brouwer
Anneke heeft een zeer ruime ervaring als jurist bij diverse overheidsinstanties en is daarmee de optimale persoon om de rol als secretaris te vervullen, met ingang van juni 2017. Na haar pensionering is zij actief geworden in diverse vrijwilligersrollen, o.a. bij het begeleiden van nieuwkomers in Nederland .

Tilly Melse
Met een dochter die werkt voor War Child in Libanon en daarvoor o.a. in Rwanda heeft gewerkt, is het niet meer dan logisch dat Tilly zich actief betrokken voelt bij het werk van goede doelen organisaties. Al jarenlang werkt ze in functies op het gebied van financiële administratie. Dit maakt haar voor ons de ideale persoon om binnen de Stichting Vrienden de rol van penningmeester op zich te nemen. Deze wordt door haar ingevuld vanaf juni 2017.

Richard van Bruchem
Richard is als sinds 2014 nauw betrokken bij de Stichting Vrienden. Eerst als penningmeester en secretaris a.i. Per juni 2017 heeft hij deze taken over kunnen dragen. Zijn belangrijkste verantwoordelijkheid is nu het beheer van de beleggingsportefeuille van de stichting. Richard heeft al bijna 30 jaar ervaring in financiële dienstverlening, sinds 2008 vanuit een eigen onderneming. Richard geeft aan het belangrijk te vinden naast dit werk ook werkzaamheden uit te voeren in het maatschappelijke belang.

Marjan Mol
De eerste kennismaking met het werk van religieuzen was voor Marjan haar werk als ergotherapeut in het Johannes de Deo ziekenhuis in Haarlem. Sindsdien heeft ze een aantal functies gehad in de medische wereld en daarbuiten. Op dit moment werkt ze voor het UMC als directeur Facilitair bedrijf. Binnen het bestuur concentreert ze zich op dit moment vooral op de projecten die door ons gesteund worden buiten MMZ.