Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Onze opzet

Tot 2016 heeft de Stichting Vrienden MMZ zelfstandig een substantiële bijdrage geleverd aan het werk van de Medische Missiezusters; de genereuze bijdragen in de vorm van donaties, schenkingen en nalatenschappen maakten dit mogelijk.

Om dit alles in goede banen te leiden was er, naast het bestuur van vrijwilligers, een kantoororganisatie met 3 medewerkers. Zij onderhielden contacten met belanghebbenden, voerden de administratie van giften, hielden het adresbestand actueel, zorgden voor de verzending van de Nieuwsbrief en het beheren van de projectadministratie. Echter, doordat zowel het aantal projecten als het aantal donateurs afnam, was het gewenst een andere invulling voor de werkzaamheden te vinden.

In 2016 is er zeer actief gewerkt om nog éénmaal zoveel mogelijk projecten in kaart te brengen en te financieren: in totaal zijn méér dan 30 projecten gesteund.

Dit alles heeft te maken met de reorganisatie die de Stichting Vrienden heeft doorgevoerd om meer toekomstbestendig te worden:

  • de Nieuwsbrief is gestopt
  • actieve fondsenwerving dmv acceptgiro’s is gestaakt
  • de kantoororganisatie is opgeheven
  • kantoor- en secretariaatsdiensten zijn elders ondergebracht.